SALE
product info

Model : Cân tính tiền UNP 806

Hãng sản xuất : QUA

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền JPG

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền CL-5200

Hãng sản xuất : CAS

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền JPA

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân tính tiền Poscale

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử CT100 CAS

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 1.5 năm

Bán chạy nhất
hotline