SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử BSWS UTE

Hãng sản xuất : UTE

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân bàn 5 tấn

Hãng sản xuất : Shinko Denshi

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử A27E

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử A28E

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

    

 
SALE
product info

Model : Cân bàn điện tử 1t

Hãng sản xuất : Jadever

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử 7516C

Hãng sản xuất : LC

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử IDS-701

Hãng sản xuất : LC

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử A9

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử YHT3

Hãng sản xuất : Yaohua

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử R420

Hãng sản xuất : Rinstrum

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử DI-28SS

Hãng sản xuất : DIGI

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử T-31P Ohaus

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử CI-201A CAS

Hãng sản xuất : CAS

Bảo hành: 2 năm

SALE
product info

Model : Cân sàn điện tử IDS-701P

Hãng sản xuất : LC

Bảo hành: 1.5 năm

Bán chạy nhất
hotline