SALE
product info

Model : Cân điện tử JDS

Hãng sản xuất : Jadever - Taiwan

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử JDSL

Hãng sản xuất : Jadever - Taiwan

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân kỹ thuật HZQ

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử Valor 1000

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử LCD/LED

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HAW

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HZL

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử Ranger 2000

Hãng sản xuất : Ohaus

Bảo hành: 1.5 năm

Bán chạy nhất
hotline