SALE
product info

Model : Cân mủ cao su HL-100

Hãng sản xuất : AND Japan

Bảo hành: 5 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HT-120

Hãng sản xuất : AND

Bảo hành: 1.5 năm

SALE
product info

Model : Cân mủ cao su HG

Hãng sản xuất : HZ

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử HB

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử VB-302B

Hãng sản xuất : VMC

Bảo hành: 1 năm

SALE
product info

Model : Cân điện tử FEM

Hãng sản xuất : 

Bảo hành: 1 năm

Bán chạy nhất
hotline